U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de stelling:

 

Het werk dat je maakt 

is belangrijker dan het werk dat je doet...

 

 Medewerkers leggen geregeld een vraag of probleem voor aan hun baas. Voor leidinggevenden is het verleidelijk om het antwoord te leveren of het probleem op te lossen. Dat is leuk om te doen. Bovendien helpt het de zaak verder. Soms is die hulp zelfs onmisbaar om het resultaat nog op tijd te halen.
Veel managers hanteren liever de principes van het coachend leidinggeven: zorgen dat medewerkers leren om zo’n vraag een volgende keer zelf te kunnen beantwoorden.

Nog fundamenteler dan het geven van antwoorden, is het stellen van vragen. Eigenlijk is leidinggeven ‘het stellen van vragen en het krijgen van antwoorden’ (en niet andersom). Iets om op te letten in alle dagelijkse besprekingen.
Leiderschap is sturen op welke vragen en welke problemen naar voren komen in de organisatie.

De belangrijkste taak van een directie is programmeren: bepalen waar de organisatie haar energie aan besteed. Dienstverlening, beleid, beheer, grote projecten: Hoe verhouden die zich tot de strategie van de organisatie, de politieke prioriteiten en de agenda van de komende periode? Welke onderwerpen verdienen aandacht? Hoeveel aandacht en wanneer?

 Een goede directie zorgt dat die vraag de aandacht krijgt. Je opdrachtgeversrol invullen door te agenderen: Waar besteden we onze tijd aan? Waar zouden we mee bezig willen zijn, als we denken vanuit onze strategie? 

Managen is zorgen dat we daar dan ook werk van maken.
De directie is er niet om het werk van een organisatie te doen, maar om dat werk te maken…

 Voor ons mooi om bij te helpen.