U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

 

Gespreksleiding

- Landelijk Congres der Bestuurskunde, dagvoorzitter. (Nijmegen, 21 mei 2015)

- Stadsdeelbestuur Amsterdam Centrum. Strategische verkenning. (2015)

- Raad en college gemeente Ede. Verbetering onderlinge samenwerking. (2014-2015) 

- B&W gemeente Enschede. Startconferentie: Verkenning bestuursstijl, centrale thema's en persoonlijke werkstijlen. Vervolgconferenties: Strategische thema's.  (2014-2015)

- Stuurgroep VeluweKroon. Bestuurlijke brainstorm bevaarbaar Apeldoorns Kanaal. (2015)

- Gebiedsconferentie Rijnstrangen. Koppelen van nieuwe overnachtingshaven, natuurontwikkeling, hoogwatervoorzieningen en inpassing A15 in gecoordineerde gebiedsaanpak.  (2014)
Begeleiding Multi-partijen overleg over 'Gate Review'-evaluatie. (2014) 

- Dagvoorzitter Bewonersavonden rond initiatief overnachtingshaven bij Lobith. (2014-2015)

- Dagvoorzitter Expeditie Mooi Noord-Holland: Multipartijen werksessie met analyse en ontwerp voor ruimtelijke uitdagingen in de gemeente Haarlemmermeer (2013)

- Gespreksessie vier gemeentesecretarissen van de BERM-gemeenten: Bergen-op-Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Moerdijk. Uitwisseling van de samenwerkingstrategie die aan de basis ligt van nieuwe samenwerking op het terrein van ICT en een Klantcontactcentrum (2013)  

- Mini-conferentie over gezamenlijke bedrijfsvoering voor enkele Twentse gemeenten (2012)

- Regio Food Valley, drie conferenties op bestuurlijk en ambtelijk niveau over de verdere ontwikkeling van de regionale samenwerking (2012)

- Conferentie projectleiders Programma Organisatie-Ontwikkeling gemeente Almelo (2012)

- Gebiedsontwikkeling IJsselsprong: Bestuurlijk- Ambtelijke werkconferentie voor gemeente Zutphen en provincie Gelderland (2011)

- Programma-directeur Expeditie Mooi, zie hierboven (2010/ 2011)

- Raadsdiscussie over personeelsformatie, voor gemeenteraad Zutphen (2011)

- Evaluatie samenwerking PS-Overijssel met GS en ambtelijke organisatie bij totstandkoming beleidsnota Samen & Overijssel, over jeugd, cultuur en sociale infrastructuur (december 2008)

- Ronde Tafelgesprek Overijsselse vrijwilligersorganisaties met GS Overijssel (september 2007)

- Masterclass Gebiedsontwikkeling, Interprovinciaal overleg (juni 2007)

- Tal van interne, ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten tijdens interim-opdrachten

 

 Strategie-coaching

Individuele coaching op strategische aspecten van het functioneren (uitgevoerd voor personen in de rol van burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris, afdelingsmanager en projectleider).

  

Colleges/ Inleidingen

Radboud Universiteit Nijmegen

- Parttime docent aan de faculteit Managementwetenschappen: Geschiedenis van de Bestuurskunde, Kernthema's van de Bestuurskunde, Organisatie & Management. (1990 - 2004 en 2012 tot heden)

- Diverse gastcolleges aan de faculteit Managementwetenschappen van Radboud Universiteit Nijmegen naar aanleiding van ‘Bestuurskunde in hoofdlijnen’ (2004-2012)

Overig

- Inleiding over gijzeling in Almelo, achtergronden en lessen, voor gemeente Purmerend. (2014)

- Inleiding over regionale samenwerking voor de G5-gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Over-Betuwe en Lingewaard (2014)

- Inleiding over regionale samenwerking voor gemeentesecretarissen Regio Zwolle (2013)

- Inleiding over regionale samenwerking voor Vereniging Projectmanagers Nederland (2013)

- Inleiding over ruimtelijke ontwikkeling regio's op inspraakavond Provinciale Omgevingsvisie (2012)

- Inleiding over strategie in bezuinigingsoperaties voor gemeente Apeldoorn (2011)

- College aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag over de inrichting van de strategische functie binnen (decentrale) overheidsorganisaties.