U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

 

Interim-opdrachten:

 

Provincie Zuid Holland
Interim-provinciesecretaris/ Algemeen directeur
(april 2015 tot en met december 2015)

Ondersteuning van (nieuw) college van GS. Leidinggeven aan provinciale organisatie. Begeleiden van de volgende fase in de ontwikkeling naar een flexibelere organisatie, met variatie in de keuze van rollen in samenwerking met partners in de omgeving. Verder ontwikkelen van bestuursstijl, werkwijzen en organisatievormen die daar bij passen.


Regio Drechtsteden
Interim-secretaris Drechtstedenbestuur/ Directeur Bureau Drechtsteden
(januari 2012 tot en met december 2012)

Ondersteuning van het bestuur van de regio Drechtsteden, de intensieve intergemeentelijke samenwerking tussen Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido Ambacht en Alblasserdam. Leidinggeven aan het Bureau Drechtsteden. Opdrachtgever voor de versterkte ambtelijke samenwerking voor onder meer Beleid en Dienstverlening. Opdrachtgever voor het regionaal meerjarenbeleidsplan. Vernieuwing van de bestuurlijke samenwerkingsvormen.

Gemeente Dordrecht
Interim-gemeentesecretaris/ Algemeen directeur
(november 2010 t/m december 2011) 

Ondersteuning nieuw college. Leiding geven aan gemeentelijke organisatie en -via Netwerkdirectie- de gemeenschappelijke organisatie van de Drechtsteden (6 gemeenten). Herijking van de topstructuur van Drechtsteden. Ontwikkelen toekomstperspectief op volgende fase van organiseren 'als ware het één netwerkorganisatie'.
Doorontwikkeling sturing Directieraad binnen Dordrecht. Spelregels bij flexibilisering. Nieuwe visie op netwerkorganisatie 'De Nieuwe Ambtenaar'.

Gemeente Venray
Interim-gemeentesecretaris/ Algemeen directeur
(april 2010 - juli 2010)

Op interim-basis voorzien in de vacature gemeentesecretaris. Uitbrengen van een organisatie-analyse inclusief agenda voor de verdere ontwikkeling van rollen in de sturing van de organisatie.

Provincie Utrecht
Lid van de directie/ Directeur Strategie e.a. 
(vanaf april 2009 t/m februari 2010)

Directeur op interim-basis. Strategie-ontwikkeling 'Utrecht 2040'. Opdrachtgever van enkele concernbrede thema's, waaronder strategie, duurzaamheid, omgevingsdiensten en mobiliteitsbeleid (onder meer Ring Utrecht). Aansturing van de afdelingen: Maatschappelijke ontwikkeling en Wonen, Mobiliteit, Milieu, Vergunningverlening, Handhaving, Wegen, Subsidies en Inkoop.

Gemeente Hengelo
Directeur Strategie, beleid en beheer
(september 2008 t/m maart 2009) 

Interim-lid van de directie. Herijking van rollen en functioneren van het topmanagement (directie en sectormanagement), als onderdeel van de doorontwikkeling van de 'Swing'-reorganisatie uit 2006. Versterking van de concernbrede sturing van beleidsontwikkeling en focus op prioriteiten.
Ontwikkelen van de koers van de stad en de koers van de organisatie.

Gemeente Almelo
Interim-gemeentesecretaris/ Algemeen directeur
(van augustus 2007 t/m augustus 2008) 

Vervullen van de functie van gemeentesecretaris op interim-basis. Ondersteuning van het college van B&W. Leidinggeven aan de ambtelijke organisatie. Bijzondere aandacht voor de organisatie van de kwaliteit van de besluitvorming en de organisatie van grote projecten. Introductie vernieuwende methodiek van beleidsontwikkeling (5 'beleidsateliers' gedurende 2008).
In deze periode een gijzeling meegemaakt van een wethouder en enkele ambtenaren en - kort daarna - het 'megabesluit' voor investeringsprogramma's tot € 1,5 miljard.

Provincie Overijssel
Directeur Strategie
(juni 2006 t/m juni 2007)

Vervullen van de functie directeur Strategie op interim-basis. Doorontwikkeling van directiemodel en programma-organisatie. Oprichten provinciaal Trendbureau. Opdrachtgever van een aantal strategische projecten, waaronder Invulling Sociale Pijler, Toekomst Middenbestuur; Evaluatie Gebiedsgericht werken; Startnotitie Provinciaal omgevingsplan; Luchthaven Twente.
Ambtelijk adviseur bij de collegeonderhandelingen.